Velkommen til temamøte om seneffekter etter kreftbehandling!

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.
Meld deg på her innen 13. september: http://bit.ly/seneffekterkristiansand

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever mer enn seks av ti kreftpasienter minst fem år etter at de fikk diagnosen. Etter hvert er man blitt oppmerksom på at de overlevende kan utvikle seneffekter som følge av kreftsykdommen eller behandlingen. Seneffektene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på hver enkelt sitt liv.

Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen er det viktig med mer oppmerksomhet rundt de utfordringer som kreftoverlevere kan møte etter endt behandling. Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende.

Det vil bli gitt korte presentasjoner av kunnskapen på området og vi vil også få høre en pasienthistorie. Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Kreftforeningens Kreftlinjen vil også være til stede og kan svare på spørsmål.

Moderator for kvelden er Heidi Brorson, avdelingssjef kreftomsorg
i Kreftforeningen.

NB! Påmelding må skje på lenken over.

Velkommen!

PROGRAM
1700–1710 Velkommen ved Kreftforeningen
1710–1720 Seneffekter etter kreft introduksjon ved Cecilie E. Kiserud
1720–1735 Pasienthistorie
1735–1745 Seneffekter etter strålebehandling mot kreft i bekkenet ved Ingvild Vistad
1745–1800 Pause
1800–1815 Seneffekter på hjerte-karsystemet ved Klaus Murbræch
1815–1825 Fatigue ved Anniken Jørlo Fuglestad
1830–2000 Diskusjon / samtale med fagpanel

Kilde: Facebook