Gamlingen er et nytt utendørs svømmeanlegg ved Mosvangen. Det er åpent hele året.

Prøveperiode sømmeren 2017: Er det godt og varmt vær og tilgang på mannskap, kan ansatte på Gamlingen avgjøre utvidet åpningstid til klokka 22.00 lørdager. Avgjørelsen blir tatt fredag rundt klokka 12 og umiddelbart kunngjort på Gamlingens facebookside.

Åpningstider kafèen - Mandag til søndag 11.00 - 18.00

Gamlingen og kaféen er stengt

 • julaften og andre høytidsdager i julen
 • nyttårsaften og 1. januar.
 • siste halve onsdag før skjærtorsdag
 • påskeaften og andre høytidsdager i påsken
 • pinseaften og andre høytidsdager i pinsen
 • bevegelige helligdager, som Kristi himmelfartsdag og 17. mai.

Beskrivelse av Gamlingen:

 • Gamlingen har et 25-metersbasseng med dybde på 2 meter, et barnebasseng og et plaskebasseng.
 • Temperatur i hovedbassenget er på rundt 28 grader. Barne- og plaskebasseng: 32-33 grader.
 • Anlegget har trimrom og tre badstuer, en felles, en for menn og en for kvinner. Sitt på håndkledet ditt.
 • Trimrommet er kun tillatt brukt av personer over 16 år. Treningstøy må benyttes.
 • Billetten din gjelder i opp til en og en halv time.
 • Billettsalget avsluttes en time før oppgitt stengetid
 • Alle må forlate basseng og trimrom 30 min før stengetid
 • Alle som bader må bruke badehette. Badehette kan kjøpes på Gamlingen.
 • Badetøy skal være på i fellesbadsstuen. Sitt på håndkle i badsstuene.
 • Barn under 10 år, og eldre barn som ikke kan svømme, må bade sammen med en svømmedyktig voksen. I det store bassenget tillates det et ikke-svømmedyktig barn pr. svømmedyktige voksen
 • De aller minste i bassengene må ha badebleie på.

Billettpriser - Se informasjon med billettpriser for alle offentlige svømmeanlegg i Stavanger.

Parkeringsmuligheter ved Tjensvoll gravlund og SIF-banen.

Telefon: 459 71 138. I hektiske perioder han det hende at vi dessverre ikke har anledning til å ta telefonen.

Kilde: www.stavanger.kommune.no