Norsk Oljemuseum i Stavanger er et moderne og interaktivt museum - for alle - hvor du kan oppleve hvordan olje og gass ble til for millioner av år siden. Museet tar også for seg leting, produksjon og bruk. Olje og gass brukes til langt mer enn drivstoff og oppvarming.

Den norske oljehistorien startet midt på 1960-tallet. Museet viser teknologiutviklingen, fra de første plattformene som boret i Nordsjøen, via stål- og betongplattformer utviklet og bygd i Norge, til moderne, fleksible produksjonsskip og undervannsystemer som ser ut til å bli framtidens løsning på norsk sokkel.

I kinoen vises 3D filmen "Petropolis". Filmen forteller den spennende historien om hvordan olje blir til, hvordan den blir funnet, brakt opp fra reservoarene langt nede under havbunnen og hva vi bruker den til.

Museet er på ca 5000 kvadratmeter. Det særpregede bygget er tegnet av arkitektene Lunde & Løvseth, som vant en nasjonal arkitektkonkurranse om dette oppdraget.

Kilde: www.norskolje.museum.no