I år er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser om avlatshandelen på kirkedøren i Wittenberg. I den forbindelse inviterer vi til foredrag om reformasjonsmaleren Lucas Cranach d.e.

Reformatoren Martin Luther hadde mange nære medarbeidere. En av dem var den kjente maleren Lucas Cranach d.e. som var hoffmaler hos kurfyrst Fredrik den vise av Sachsen.
I tillegg til en enorm produksjon av bilder på andre områder, portretterte han Luther og de andre reformatorene, han produserte propagandabilder for reformasjonen, og han framstilte de reformatoriske hovedtanker i store og betydelige malerier. Foredraget tar for seg et utvalg av hans reformatoriske bilder.

Ruth Danielsen, førsteamanuensis emerita ved HIØ, er foredragsholder denne kvelden og hun er en av de fremste kjennerne på området. Foredraget holdes i Wegnerbrakka på Borgarsyssel Museum 29. juli kl. 17.00

Pris kroner 100,-+ billettavgift. Billetter kjøpes på http://www.ticketco.no

Kilde: Facebook