TEMA for Førdefestivalen 2018: Dansen i musikken - musikken i dansen!

-Til sommaren skal det handle om dans! Når vi inviterer til den 29. Førdefestivalen, 4.-8. juli 2018, skal det dansast meir enn nokon gong, seier direktør Hilde Bjørkum og utdjupar: Innan folkemusikken er dansen nært knytt til musikken. Det gjeld mest for alle land over heile verda. I nokre kulturar er det ikkje eingong ulike ord for musikk og dans, det finst berre eitt uttrykk som dekker begge deler. Vi ynskjer å sjå nærare på denne tette samanhengen og oppskatte den gode dansemusikken og alle dei flotte danseuttrykka som finst, både i vårt eige land og internasjonalt.

I Norge og i mange andre land har mykje av den gode dansemusikken dei seinare åra blitt omforma, eller først og fremst presentert som konsertmusikk. -Vi vil hylle dansen og dansemusikken både gjennom å presentere den frå scena og invitere til den sosiale dansen for alle, held Bjørkum fram, og ikkje minst få fram sjølve nerven i samspelet mellom dansespelemannen og dansaren - som skaper dansemagi!

Les meir om tema og artistar på www.fordefestival.no


Førdefestivalen er Skandinavias største festival for akustisk folk-og verdsmusikk. Omlag 300 artistar frå heile verda vert presentert frå 30 scener gjennom 80-100 ulike festivalarrangement for om lag 26000 besøkande kvart år. Festivalen vert dekka av nasjonal og internasjonal presse, og er ranka blant dei 25 beste festivalane i sitt slag av det internasjonale musikktidsskriftet Songlines, og mellom Europas beste festivalar av The Guardian og National Geographic. HKH Kronprinsesse Mette-Marit er festivalens høge beskyttar. 5.-9. juli 2017 vert festivalen arrangert for 28. gong.


The Førde Traditional and World Music Festival (The Førde Festival) is the biggest festival of acoustic folk music and world music in Scandinavia. Around 300 artists from all over the world are presented on 30 stages in 80-100 festival events to about 26 000 visitors every year. The festival is covered by the national and international press, and is ranked among the 25 best festivals of its kind by the international music magazine Songlines, and among Europe’s best festivals by The Guardian and National Geographic. Her Royal Highness Crown Princess Mette-Marit is patron of the festival, which will be held for the 28th time from 5 to 9 July 2017.

Kilde: Facebook