Førdefestivalen vil sjølvsagt presentere musikk frå heile verda på meir enn 30 scener ute og inne også i 2018. Sett av datoen, og følg med på facebook etter kvart som artistar vert annonserte!

Førdefestivalen er Skandinavias største festival for akustisk folk-og verdsmusikk. Omlag 300 artistar frå heile verda vert presentert frå 30 scener gjennom 80-100 ulike festivalarrangement for om lag 26000 besøkande kvart år. Festivalen vert dekka av nasjonal og internasjonal presse, og er ranka blant dei 25 beste festivalane i sitt slag av det internasjonale musikktidsskriftet Songlines, og mellom Europas beste festivalar av The Guardian og National Geographic. HKH Kronprinsesse Mette-Marit er festivalens høge beskyttar. 5.-9. juli 2017 vert festivalen arrangert for 28. gong.


The Førde Traditional and World Music Festival (The Førde Festival) is the biggest festival of acoustic folk music and world music in Scandinavia. Around 300 artists from all over the world are presented on 30 stages in 80-100 festival events to about 26 000 visitors every year. The festival is covered by the national and international press, and is ranked among the 25 best festivals of its kind by the international music magazine Songlines, and among Europe’s best festivals by The Guardian and National Geographic. Her Royal Highness Crown Princess Mette-Marit is patron of the festival, which will be held for the 28th time from 5 to 9 July 2017.

Kilde: Facebook