…om å være en trygg og tydelig leder som våger å stille krav til arbeidstakernes jobbutførelse

Målgruppe: Ledere og tillitsvalgte
Begrenset antall plasser.

Når du som leder stiller krav til dine ansatte, hender det kanskje at du blir møtt med ulik form for motstand eller følelsesmessige uttrykk. Møtet med unge, påstålige verdensmestere” eller med drevne ansatte som hevder at ”sånn har vi alltid gjort det her” kan være utfordrene. Det kan også være utfordrende å være støttende og samtidig våge å stille konkrete krav til arbeidsutførelse i møte med ansatte som har språklige, kulturelle eller andre særskilte utfordringer.

På dette kurset vil kursleder hjelpe deg til å bli en trygg og tydelig leder ved å bevisstgjøre deg på sammenhengen mellom det å stille krav og det å respektere den enkelte medarbeider. For at kurset skal være mest mulig relevant vil kursholder ta utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Dette kurset gjennomføres som forelesning, fasilitering (bistand og veiledning gjennom samtale) og plenumsdiskusjoner.

Kursleder Kjell Ribert (www.ribert.no) er master i konfliktmegling, adjunkt med videreutdanning i spesialpedagogikk, sosiologi og antropologi, i tillegg til å være sertifisert focusing trainer fra The Focusing Institute. Han har solid fagkompetanse innen kommunikasjon, veiledning/coaching, konflikthåndtering og andre prosesser mellom mennesker. De siste 10 årene har han også hatt en rekke oppdrag hvor fokus spesielt er rettet mot veiledning av ansatte med kulturell og språklig minoritetsbakgrunn.

Kilde: Facebook