Å lede et klassefellesskap innebærer en evne til å bygge gode, positive relasjoner. Klasselederen står i en relasjon til elevene, men også til kolleger og foreldre. En god relasjonskompetanse kommer ikke av seg selv eller som et resultat av en profesjonsutdanning. I mange tilfeller må en slik kompetanse læres og øves. Det er mange forhold som påvirker kvaliteten på relasjoner mellom mennesker. Gjennom dagen vil det bli pekt på noen av disse forholdene.

Kursinnhold og form Dagen vil være en veksling mellom foredrag og refleksive samtaler. Det vil være rom for deltakernes eksempler og refleksjoner, i tillegg til arbeid med presenterte caseeksempler.

Kursholder er Mirjam Harkestad Olsen, professor ved UiT Norges arktiske universitet.

Les mer og meld deg på ved å klikke på lenka for billettinformasjon.

Kilde: Facebook