Er lojalitet ensbetydende med lydighet? Bør man trofast følge leders bestemmelse eller er et kritisk blikk og i ytterste konsekvens varsling også en form for lojalitet? Fins det situasjoner hvor man kan være mest lojal ved å utvise ulydighet? Hvorfor er det så vanskelig å se at vi har felles interesse på arbeidsplassen i å undersøke det varsleren forteller». Tåler ikke retorikken møtet med virkeligheten?

Utdanningsforbundet inviterer til konferanse om temaet kritikk, lojalitet og ytringsfrihet. Til konferansen kommer bl.a. sosiolog og forsker Rasmus Willig, psykiater Anne Kristine Bergem, professor i teologi og etikk, Paul Leer Salvesen, mobbeombud Bodil J. Houg, professor i filosofi Arne Johan Vetlesen, Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge og nestleder i Utdannings¬forbundet, Terje Skyvulstad.

Klikk på "Billettinformasjon" for program og mer informasjon om konferansen.

Kilde: Facebook