Månefestivalen som arena for økologi, miljø- og klimaspørsmål.

Green Side of the Moon er miljøaktivitetene til Månefestivalen, som er en musikkfestival i den sjarmerende Gamlebyen i Fredrikstad. Festivalen ble arrangert første gang i 2001, og har siden oppstarten fokusert mye på miljø, økologi og å skape en kreativ og inkluderende festival. Månefestivalen ønsker å være en arena som skaper debatt, engasjement og inspirerer til handling.

Utgangspunktet for vårt engasjementet er en voksende uro for fremtiden, men også glede over å ta vare på vårt livsgrunnlag. Det kan ikke lenger være tvil om at vår sivilisasjon står overfor grunnleggende endringer hvis vi skal unngå klimakrise og økologisk sammenbrudd – til det er den vitenskapelige dokumentasjonen for omfattende.

Mange alternative løsninger og initiativer er på fremmarsj, og vi tror viljen til forandring ligger latent både i organisasjoner, forvaltningen og hos enkeltmennesket. Vi trenger imidlertid mange flere og slagkraftige arenaer som bidrar til å utløse dette potensialet.

Green Side of the Moon er Månefestivalens bidrag til å sette søkelys på utfordringer ved dagens system og inspirerere til nye tenkemåter og handling!

Kilde: Facebook