Interne revisjoner og avviksbehandling er sentrale krav i Internkontrollforskrifter og standarder som ISO 9001 og 14001. I dette kurset skal du lære om systematisk HMS og kvalitetsarbeid med hovedfokus på følgende tema:

Interne revisjoner
- Forberedelser
- Spørreteknikker
- Gjennomføring
- Rapportering
- Oppfølging
- Avviksbehandling

Avviksbehandling
- Ulike typer avvik
- Registrering
- Årsaksanalyse
- Korrigerende og forebyggende tiltak
- Trendanalyser

Kurset passer for alle som arbeider med HMS og kvalitet – med ansvar for en eller flere av temaene. Det legges opp til åpen dialog og gruppearbeid.

For mer informasjon og påmelding: http://iso-piloten.no/kurs/interne-revisjoner-og-avviksbehandling/

Kilde: Facebook