Gudsteneste m/nattverd v/Kjetil Molvik. Offer til Hald internasjonale skole.

Kilde: Facebook