Billetter: kr 100

(English text below)

Opplev Sufi-musikk i Drammen. Qawl-gruppen Shahbaz Hussain & Fayyaz Hussain består av 9 musikere, hvis mål er å spre et budskap om kjærlighet og fred i verden ved hjelp av sufi-musikk. Familien har utøvd denne musikken i flere generasjoner og har vunnet internasjonale priser for sine opptredener.
Sentralt i sufismen er tanken om at alle religioner fremmer fred og nestekjærlighet. Musikk bidrar til å forene mennesker uavhengig av religion, bakgrunn og tilhørighet.
Gå ikke glipp av en av Pakistans største og mest ettertraktet qawali gruppe, her i Drammen.

Experience Sufi music in Drammen. The Qawl group Shahbaz Hussain & Fayyaz Hussain consists of 9 musicians, whose goal is to spread a message of love and peace in the world using Sufi music. The family has been practicing this gender for several generations and has won international awards for its performances.
The idea that all religions in some way promote peace and charity, is fundamental in Sufism. Music helps to unite people regardless of religion and cultural background.
Do not miss one of Pakistan's largest and most popular qawali group here in Drammen.

Kilde: Facebook