PROGRAM
Avreise frå Florø, Fugleskjærskaia kl 10.00 med ”MS Fjordglytt”
Kontakt/billettør på kaia i Florø er Astrid Eliassen (tlf 4154 9299).
Merk: Betal med kontantar.
Billett ut: Ved ombord stigning, Vaksne kr 200,- Born kr 75,- Retur: Rutebåt ”Fjordglytt.” Billett kr 72,- (Barn/honnør: Kr 40,-)

Bindande påmelding til:
Astrid Breiland Eliassen 415 49 299, eller
Arnfrid Bergheim 481 23 163, innan laurdag kl 18 00

Velkomst med orientering på Barekstad kai ca kl 10.30

UT PÅ TUR :
• Vel guida tur til Domba , Kvanhovden fyr, Vemannsrøysa,
Skårekinna eller gå på eiga hand.
• Fleire løypetrasear (Sjå bakside) Gode sykkelvegar.
• Tilbod om køyring frå Barekstad til Hovdevåg
• Kafeen i grendehuset i Barekstad er open
• Sal av betasuppe, kaffimat og drikke fra kl 12.00
• Kvanhovden fyr held ope, og her er sal av vafler og kaffe
• Bokfjøsen i Hovdevågen er open
• Sanitærrom på kaia m /toalett og betalingsdusj

INFO: https://www.visitnorway.no/listings/nordsjøløype-hovden
Flora turlag: https://flora.dnt.no/
Heimeside: www.hovden-barekstad.no

VANDRING OG OPPLEVING I NORDSJØLØYPA
Kjell Høyvik (tlf 90527175),
Sisca Broeils (tlf 97096099),
Einy Helen Akselsen (tlf 91873044)

Guida tur til Domba: Jostein Berge 9005 3812 /
Terje Stub 9162 32 25 Guida tur til Kvanhovden : Sisca Broeils 9709 6099 /
Einy Akselsen 91873044
Guida tur til Vemannsrøysa : Sølvi Bareksten 97527783/
Oddvar Svalheim
Guida tur til Skårekinna: Arild Strømmen 97154771

Transport: Buss/bil Barekstad kai-Hovdevåg Retur frå Hovdevåg: Avtal plass før du går frå fyret
(Sverre Indrehus 90866665)

Heimreise: Rutebåt”MS Fjordglytt ”Avgang 16.20
(«Vanleg» reisande samt vaksne m/barn førerett.)
*Båten kjem i retur. Avg. Ca 16 .45 (Møt opp 10 min før).

OBS. ikkje bruk open varme i terrenget. Grill i vankanten Sløkk forsvarleg ! .

Kilde: Facebook