På miljøkurset tar vi lydighetstreningen med oss rundt i ulike miljøer. Vi trener på forskjellige steder, med forskjellige typer forstyrrelser.

Vi går tur sammen, og hundene skal lære å jobbe med eier og ikke leke med de andre hundene eller la seg distrahere av miljøet rundt. Vi passerer hverandre, trener enkle lydighetsøvelser, samt trener på å kunne slappe av med forstyrrelser rundt. I tillegg bruker vi ting vi finner underveis til å gjøre noen "gøy-øvelser".

Kursplan blir sendt ut i forkant av kurset. Alle samlingene vil være i gangavstand fra stasjonen/Knutepunktet.

Max 6 deltagere.

5 kvelder á ca. 1 time fra kl 19.00.

Pris: kr. 1.200,-

Oppstart 31. august.
Kurset går på torsdager.

For mer informasjon: http://svansen.no/kursoversikt/milj%C3%B8kurs%20og%20hverdagslydighet.html

Kilde: Facebook