Vi vil gi maksimalt påfyll til siste langetappe før valget! Våre flotte stortingskandidater vil lede oss gjennom arrangementet på Kvarten mot elva ved Bergverksmuseet i Kongsberg.

Ordfører Kari Anne Sand ønsker velkommen!

Vi vil vinne valget på trygghet og forutsigbarhet.
Vi vil skape begeistring over Sp-politikk; trygg mat, god beredskap, sikkert arbeidsliv og lokal styring i hele Buskerud!

Disse kommer:
Partileder Trygve Slagsvold Vedum
Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe

Aasmund Nordstoga med musiker vil bidra med sang og spill
Tor Johan Buøen formidler den lokale komponisten Halfdan Cleve (1879-1951, Kongsberg)

I tillegg kommer mange lokale senterpartister, inkludert:
1. kandidat Per Olaf Lundteigen, Øvre Eiker
2. kandidat Sigrid Simensen Ilsøy, Hol
3. kandidat Magnus Weggesrud Sigdal/Nedre Eiker

Ta med en venn eller to, alle er hjertelig velkomne!

Med vennlig hilsen Buskerud Senterparti

Kilde: Facebook