Gratiskonsert #2 på klokkespelet ved klokkenist Mariko Takei.
Arr: Norsk orgelfestival

Mariko Takei er født i Kobe i Japan. Hun tok sin Associate Degree i piano ved Osaka College of Music. Senere kom hun til Norge og fullførte kirkemusikkstudier og hovedfag studiet ved Griegakademiet i Bergen. Videre fullførte hun solist/konsert-diplom ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Takei har vært mye engasjert i forbindelse med å få nytt klokkespill til Bergen, og i 2016 fullførte hun sin klokkespillutdanning ved Løgumkloster Kirkemusikkskole i Danmark med bl.a. Peter Langberg som lærer. Hun har spilt en rekke klokkespillkonserter og deltatt ved flere festivaler. Mariko Takei er også sterkt engasjert i arbeidet med å rekruttere barn og unge til å spille både orgel og klokkespill.

Kilde: Facebook