Mårten Spångberg (SE)
Powered by Emotion
8. nov. – 9. nov. 2017

Powered by Emotion er en helaftens soloforestilling av og med Mårten Spångberg. Forestillingen springer ut fra lysten til å danse og synge uten å ha verken egenskapene eller den tekniske kapasiteten som ville produsert territorium eller identitet og tilhørighet. Koreografen tar utgangspunkt i en utforskning av ladet kunstnerisk materiale: Walter Verdins film av Steve Paxtons dans til J.S. Bachs Goldbergvariasjoner, og sangene til Buena Vista Social Club. Utøverens manglende evner og perplekse forhold til materialet tvinger tilskueren til å revurdere sin oppfatning av estetikk. Det vi ser og hører både er og ikke er Steve Paxton som danser og Buena Vista Social Club som gir stemme til den sentimentale kjærligheten.

Mårten Spångberg er en koreograf som bor og jobber i Stockholm og Brussel. Han er opptatt av å se dans i et utvidet felt, noe han tilnærmer seg gjennom ulike eksperimentelle praksiser og kreative prosesser i et mangfold av ulike formater og uttrykk. To av hans siste store arbeider inkluderer de kritikerroste forestillingene Natten og La Substance, but in English som begge har blitt vist på Black Box teater. Fra januar 2017 og de neste to årene er Mårten Spångberg assosiert kunstner ved Black Box teater.

Powered by Emotion is a solo performance created and performed by Mårten Spångberg. It originates from a desire to dance and sing without having access to the skills and technical capacity that would produce territory and, perhaps more tangibly, notions of identity and belonging. The choreographer takes as his starting point the exploration of two over-determined artistic materials: Walter Verdin’s film of Steve Paxton’s dance to J.S. Bach’s Goldberg Variations and the songs of Buena Vista Social Club. The performer’s inability and nonplussed relationship to the material urges the spectator to reconsider the notion of aesthetics. What we see and hear both is and isn’t Steve Paxton dancing and Buena Vista Social Club giving voice to sentimental love.

Mårten Spångberg is a choreographer living and working in Stockholm and Brussels. His interests concern dance as an expanded field, something he has approached through experimental practices and creative processes in a multiplicity of formats and expressions. Recent large-scale works include Natten and La Substance, but in English, both of which have been shown at Black Box teater and have toured internationally to rave reviews. As of January 2017 Mårten Spångberg is an associated artist at Black Box teater for a period of two years.

Kilde: Facebook