På Fuglestad i Hå ligger et komplett kvernhusanlegg bestående av tre kvernhus og korntørke.

Slike kvernanlegg fantes flere steder i Dalane-regionen. Dette anlegget tilhørte gårdene på Fuglestad, og var i bruk fram til cirka 1945.

Anlegget er skiltet på Fv44 ved Brusand. Fra parkeringsplassen er det cirka 100 meter å gå.

Kvernhusanlegget Fuglestad er åpent hele året, 24/7 - og er GRATIS for alle.

Kilde: www.dalanefolke.museum.no