Signe Becker/Ingvild Langgård: NEW SKIN (WP)
Black Box teater, store scene
13. og 14. september, kl 19
Bill.: 250 – 100

Oslo kulturnatt: Forestillingen fredag 15. september trenger ingen forhåndsbestillinng.

I samarbeid med Ultimafestivalen

Vi har stirret så lenge på skjermer. Vi har gapt desillusjonert av nyhetene. Vi har kjent stanken av apati. There´s something rotten in the state of Man. La oss ta et skritt tilbake, skrelle oss inn til skjelettet, stable oss sammen på nytt og stake ut en ny vei inn i fremtiden. Oldtidens myter forteller at det ikke er virkeligheten som skaper drømmene våre, drømmene skaper virkeligheten. Så la oss endre drømmen.

New Skin er et scenisk verk i grenselandet mellom konsert og installasjon av komponist Ingvild Langgård og scenograf Signe Becker. New Skin er et fremtidsrekviem, en seremoniell fremvisning av en partert historie hvor skjeletter, kroppsdeler, malerier, lyder og melodier pipler frem fra mørket og settes sammen på nytt. Stykkevis og delt, hviskende, syngende og brølende vil vi vekke noe nytt ut av knoklene, bryte ned gamle maktstrukturer, bygge et nytt narrativ, påkalle en ny bevissthet. Vi vil lede deg baklengs inn i fremtiden, mens signaler fra popkultur, mytologi, og gamle glemte gudinner kanaliseres fra mørket og inn i scenelyset.

Scenograf og kunstner Signe Becker og komponist, musiker og kunstner Ingvild Langgård har tidligere samarbeidet om flere forestillinger som Cosmic Body (2015), Night Tripper (2012) og The Orchard Ballads (2011) sammen med koreograf Ingri Fiksdal. Samtlige forestillinger har turnert internasjonalt.

Rom: Signe Becker. Lyd: Ingvild Langgård. Lys: Tilo Hahn. Scenografiassistent: Kjersti Alm Eriksen. Live lyddesign: Bernt Isak Wærstad. Lydmaskiner laget av Kjersti Alm Eriksen & Bernt Isak Wærstad. Kostymer: Mads Dinesen. Outside eye: Lisa Baudoin Lie. Produsent: Pernille Mogensen. Co-produsenter: Black Box teater (Oslo), Ultimafestivalen (Oslo) & BIT-teatergarasjen (Bergen). Støttet av: Kulturrådet, Fond for Lyd og Bilde og Det norske komponistfond.

Signe Becker/Ingvild Langgård: NEW SKIN (WP)
Black Box teater
13 and 14 September, 7 pm
250 – 100 NOK

I cooperation with Ultimafestivalen

New Skin is a new scenic production in between a concert and an installation, by composer Ingvild Langgård and scenographer Signe Becker.

New Skin is a requiem for the future, a ceremonial presentation of a disembodied history, where skeletons, limbs, paintings, sounds and melodies seep out from the dark and unite in new constellations. In bits and pieces, whispering, singing and roaring, we will awaken something new out of the bones, break down old power structures, build a new narrative, invoke a new consciousness, a new potential human. Two living bodies and a dosen dead, will lead you backwards into the future, our roots are organic, but our antennas synthetic, while signals from pop culture, mythology, metal, and chakra healing are channeled from the darkness and into the stage light.

Scenographer and artist Signe Becker and composer, musician and artist Ingvild Langgård have previously collaborated on a variety of productions with choreographer Ingri Fiksdal. Their joint projects have all toured internationally.

Space: Signe Becker. Sound: Ingvild Langgård. Light: Tilo Hahn. Assistent-scenography: Kjersti Alm Eriksen. Live sound design: Bernt Isak Wærstad. Soundmachines made by: Kjersti Alm Eriksen & Bernt Isak Wærstad. Costume: Mads Dinesen. Producer: Pernille Mogensen. Outside eye: Lisa Charlotte Baudouin Lie. Co-produced by: Black Box Teater (Oslo), Ultima Oslo Contemporary Music Festival (Oslo) & BIT-teatergarasjen (Bergen). Supported by: Arts Council Norway, Fond for Lyd og Bilde and The Norwegian Composers’ fund.

Kilde: Facebook