Slåtthaughallen er en svømme- og idrettshall som ligger på Slåtthaug.

Det er ekstra oppvarmet vann (31 grader).

Hallen tilbyr mange aktiviteter for de fleste aldersgrupper. Svømming, ballidretter, turn, er noe av det som skjer i hallen. Mesteparten av aktiviteten er orgainsert av idrettslag, men publikumsbading og åpen hall er et tilbud som betjenes av Idrettsetaten.

Åpningstidene finner du her.

Kilde: www.bergen.kommune.no