Her har du en oversikt over Akershus sine mange gode fiskemuligheter. Fiske i ferskvann krever fiskekort. Barn under 16 får gratis fiskekort!

Abbortjern Ski:

 • God ørretbestand

Abbortjern Bærumsmarka

 • Abbortjern har en økende ørretbestand med fisk på opp til 300 gram, med fine fiskeplasser på østsiden og langs myra i ordenden. Men, som i mange andre skogsvann rundt Oslo, er det tusenbrødrene av abbor som dominerer. Dette er abborens rike! Du kommer hit ved å gå eller sykle fra parkeringsplassen på Årnes, 100 meter bortenfor OFA-anlegget i Sørkedalen.

Andelva Eidsvoll

 • Meget gode næringsforhold for fiskearter som ørret,sik,abbor,gjedde, mort lake,steinulke,brasme og kreps. Muligheter for stor gjedde, mort og brasme.Abbor av bra kvalitet. Mindre bestand av ørret, men kvaliteten er fin.

 • Andelva er 15 km lang, 40-300 meter bred og har et samlet fall på 75 meter. Stilleflytende, grunn, men varierende dybdeforhold. Regulert ved fossene for kraftproduksjon og fabrikkutbygging.

 • Beste fisketid er mai-juni.

Asdøla Asker

 • Du kan få stor ørret i Sandungen! I Asdøla-vassdraget finnes det fire vann og tjern. Sandungen er 50 hekter, er 25 m. dypt, men har flere grunne partier. Liten bestand av ørret, men her finnes stor fisk. Abborbestanden er stor, men fisken er liten. Mye mort og ørekyte. Drikkevannskilde.

 • Lille Sandungen er et 3,5 hekter og et 4 meter dypt skogsvann med de samme fiskeartene som i Sandungen. Mellom de to vann er det en gytebekk.

 • Engerfløyta ligger i avløpet fra Sandungen og er ei lone eller et lite tjernområde på 3,5 ha. Elva fra Engerfløyta og ned til Asdøltjernet har gode gyteplasser og god bestand av småørret.

 • Asdøltjernet er et 7 ha og 10 meter dypt skogstjern med en gammel reguleringsdam. Bra bestand av ørret, men fisken er småfallen og kvaliteten dårlig. Asdøla renner videre ned gjennom Asdøljuvet og ut i Lierelva.

####Askerelva 2015 Asker

 • Fisketiden: Villaks og sjøørret: 01.07 - 30.09

 • Foruten vanlig ørret, finnes det gjedde,abbort, ørekyte, mort, karuss, suter, karpe, røye , sik og ål.

 • I Askerelva finnes følgende loner , dammer og vann regnet fra sjøen: Åbydammene, Bondivatnet (15 ha. 10 m dypt. Her finnes gjedde, abbor, mort (dominerende), suter og dvergmalle), .Sagdammene ved Sem Bruk (2 ha. 3-4 m dype) og Semsvatnet (75 ha. 34 m. dypt.Gjedde, abbor og mort dominerer, men det finnes en del ørret og tildels stor ørret, samt røye, sik., karpe og suter)

 • Fritt fiske, men fangstrapport må sendes Asker JFF I hele Asker praktiseres det "fritt" fiske og det er ingen krav til fiskekort. Men det skal leveres fangsrapport til Asker JFF. For fiske fra privat grunn må det innhentes tillatelse fra grunneier.

####Aurevann / Lillomarka Nittedal

 • Ett av Oslomarkas beste ørretvann med fisk på over halvkiloen.Storfisken kan som ellers være vanskelig å lure. Får du ingenting, er veien kort til de to Aurevannsputtene, som ligger like nord for Aurevann, og hvor det også går en god del ørret, og til dels stor fisk.

 • Aurevann ligger 294 m.o.h., er 0,12 km2, 800 meter langt og 200 meter på sitt bredeste. Det er et middels dypt vann med tildels storsteinete strender og utstikkende fjellnabber. 7-8 meter dypt, 20 meter på sitt dypeste i nord. Bra bestand av ørret, abbor og røye. Ørret på kvartkiloen i snitt, abbor av god kvalitet, røya er småfallen og av dårlig kvalitet.

 • Alle over 16 år må ha fiskekort, som gir rett til ett redskap i alle fiskevann. Oter,gjeddesaks og huggpilk er forbudt. Du kan fiske hele året, bortsett fra elver og bekker og innenfor 100 meter på begge sider av os, der fisken er fredet i hele oktober. Fiske etter kreps i alle vann, og fiske i laks- og sjøørretelvene, krever eget kort.

####Bjertnessjøen Romeriksåsene

 • Bjertnessjøen er et lett tilgjengelig vann for familien. Her finner du flere rasteplasser og bra med fisk. Ørret og abbor. Best fiske er det på nordsiden av vannet.

Bjørkelangensjøen Aurskog-Høland

 • Her kan man få gjedde og abbor på kroken.

Burudvann / Bærumsmarka 2010 Bærum

 • Fiske året rundt, men beste fisketid er fra isen er gått og frem til St. Hans. Burudvann har bra bestand av ørret av god kvalitet. Halvkilosfisk er vanlig, men det er muligheter å få ørret på over kiloen. De beste ørretplassene ligger på østsiden. Du velger mellom mark, flue og spinner, og benytter sommerkveldene og nettene - når freden senker seg over vannet.

 • Fiskekortautomat ved parkeringsplassen ved bom i Burudveien.

 • Kjør mot Bærum Verk til parkeringsplass ved bommen i Burudveien. Derfra er det en kilometer å gå til vannet. Båtfiskevann, også med flytering.

Byfella Eidsvoll

 • Eidsvoll byr på mange fine og gode fiskeopplevelser, sier lederen av fiskeutvalget i Eidsvoll Skog Jeger og Fiskerforening Sven-Kåre Bunes til Fiskeguiden, men med et spesielt sterkt fiskepress i Risa, anmoder han fiskere her om å sette fangsten levende tilbake.

Byuva / Lille Eidsvoll

 • Abbor og ørret

Byuva / Store Eidsvoll

 • Abbor og ørret

Damsortungen Romeriksåsene

 • Snellingen, Råsjøen, Damsortungen på Romeriksåsene har fin røye. Best fiske om høsten, fra september og utover vinteren.

Djupøyungen Romeriksåsene

 • I juni 2003 satt ut ca 5000 ørret på Romeriksåsene. 1800 2-årige (250 – 400 gram) og resten 1 årige (ca 15-20 cm). Det går også noen riktig store ørret i vannene. Noen av disse er opp mot 4 kilo og finnes i Gjerdrumsgjermenningen, Djupøyungen og Storøyungen. Også i 2003 ble det satt ca 15 stk. av disse store sluggene, da i andre fiskevann.

 • Du kan kjøpe fiskekort på nettet via www.inatur.no, på Turistkontoret på Strømmen Storsenter og på en rekke lokale steder. Flere steder er det selvbetjente bomkasser. Fiskekortet gjelder bare for de soner og den tiden som det er krysset av for. Døgnkort gjelder i alle soner.Kortet er personlig.

 • Kortet gjelder for isfiske og fiske med stang fra land med mindre annet er opplyst. Fiske fra båt/kano er tillatt i Storøyungen og Djupøyungen. Det er forbudt å bruke oter og faststående redskap, f.eks. line eller garn. I bekker og elver er alt fiske forbudt i oktober måned av hensyn til gytefisken. Forbudet gjelder også innenfor en sone på 100 meter fra inn- og utløpsos.

 • Ørret som er kortere enn 25 cm skal settes levende, og så vidt mulig uskadd, ut igjen. Fiske med levende fisk som agn er forbudt.

Drengsrudvannet Asker

 • Jack Moe tok sin rekordfisk på bunnmeite med reke i kveldinga. Den var 35 cm lang og veide 560 gram

Dyntjern Aurskog Høland

 • Ørret

Dælivann Bærum

 • Gjedde

####Fiskelausa Rælingen

 • Beste fisketid: 16.12 - 31.09 Beste fisketid er fra isløsningen om våren og frem til St.Hans. Ved sommerfiske er det best å bruke spinner, slik og mark. Fluefiske kan være vanskelig på grunn av vegeatsjonen. Ved vinterfiske benyttes pimpel, mormyshka eller balansepilk, agnet med maggot eller meitemark.

 • Bruk av garn,reiv, oter, lyster og ståsnører er forbudt. Det er heller ikke lov å fiske fra båt , kano eller bellyboat. Alle vann ligger greit tilgjengelig, 30-40 minutters gange fra vei. Ørret på over halvkiloen!

 • Gryta, Mørkåstjern, Fiskelausa, langtjern, Nessesetertjern,Tristillen og Ramstadsjøen har i dag en god ebstand av abbor og ørret. Ørret på over halvkiloen er ikke ubvanlig. Det er også mort i flere vann.

####Fjellsjøen Hurdal

 • Fjellsjøen er et bra ørret- og abborvann. Vanlig størrelse på ørret er 2-300 gram, men også mulighet for større fisk.

 • Adkomst på bomvei til Gjødingseter. 20 minutters gange på skogsbilvei. Fjellsjøen ligger derimot på 510 m.o.h.,og er 0,8 km2. Ved det ene av tjerna, Bjørnåstjern, er det satt opp en lafta gapahuk av samme type som står ved Fjellsjøen.

 • Fiskekort i selvbetjeningskasse på veien opp mot parkeringsplassen.

Flesvikelva Eidsvoll

 • Elvestrekning på 600 meter med en bra storørretbestand.

####Fløyta Eidsvoll

 • Eidsvoll byr på mange fine og gode fiskeopplevelser, sier lederen av fiskeutvalget i Eidsvoll Skog Jeger og Fiskerforening Sven-Kåre Bunes til Fiskeguiden, men med et spesielt sterkt fiskepress i Risa, anmoder han fiskere her om å sette fangsten levende tilbake.

 • Abbor og ørret

####Fløyta / nord Eidsvoll

 • Abbor og ørret

####Geitsjøen Akershus

 • Abbor

Gjerdrumsgjermenningen Romeriksåsene

 • Abbor og ørret. Ved utløpet av Gjerdrumsgjermenningen finner du en flott gapahuk. Her kan du også se en restaurert steinkistedam. Også ved Helletjern i Holter Almenning finner du en gapahuk som egner seg godt for ekte villmarksopplevelser.

Gjersjøelva 2015 Oslo / Oppegård

 • Laks, sjøørret, gjedde, abbor og ørret.

 • Fisketiden: Laks og sjøørret 15.06 - 15.10, unntatt 01.07 - 31.07, da er den stengt for fiske.

 • Gjersjøelva er en liten elv på 2,5 kilometer i Bunnefjorden som renner langs den gamle Mosseveien og ut i Gjersjøen. Kulpene øverst i elva er populære fiskeplasser. Ved avkjøringen fra den gamle Mosseveien er det også tilrettelagt en fin fiskeplass for funksjonshemmede.

 • Fangststatistikken: 2007: 5 sjøørret på 2,1 kilo – 2008: 8 laks på 15 kilo og 27 sjøørret på 29 kilo – 2009: 10 laks på 14 kilo og 26 sjøørret på 32 kilo – 2011: 7 laks på 17 kilo og 24 sjøørret på 27 kilo. I tillegg ble gjenutsatt 1 laks på 1 kilo og 24 sjøørret på 22 kilo – 2012: 13 sjøørret på 11 kilo. I tillegg ble gjenutsatt 10 sjøørret på 6 kilo – 2013: 2 sjøørret på tilsammen 2 kilo.

Gjersjøen 2011 Oppegård

 • Glenn Næss tok den største abboren i Gjersjøen i 2002. Fisken veide 1,925 kilo og ble tatt med mort som agn allerede 13.januar. Glenn Næss slo Alexander Uhren, som fikk på land en abbor på 1,51 kilo på mark 12.mai. Trond Røstad tok en abbor på 1220 gram på mort som agn i Gjersjøen 18.januar 2003. Johnny Braata tok en abbor på 1,970 kilo på mort som agn i Gjersjøen 7.mars 2004. Nikolai Høgenhaug tok en abbor på 1490 gram på bunnmeite med mort i 2011

Gjødingelva Hurdal

 • Søk etter ørreten som kommer fra Skrukkelisjøen og Hurdalsjøen! Det er lettvint å komme til Gjødningelva. Riksvei 180 følger elva.Gården Gjøding ( Hurdal prestegård) ved elva utløp.

 • Gjødingelva er 7 kilometer lang og renner fra Skrukkelisjøen til Hurdalsjøen ved Hurdal kirke, og danner avslutningen av Skrukkelivassdraget. Tilløp fra Fjellsjøeøva fra Fjellsjøen. Elva har steinbunn med flere små fosser. Regulert. Tidligere fløtningselv.

 • Bestand av småfallen ørret, men du kan få ørret av fin kvalitet av den som kommer fra Skrukkeligsjøen og opp fra Hurdalsjøen. I de nedre stilleflytende partier finnes gjedde, abbor, mort og lake.

Gryta Rælingen

 • Beste fisketid: 16.12 - 31.09. Beste fisketid er fra isløsningen om våren og frem til St.Hans. Ved sommerfiske er det best å bruke spinner, slik og mark. Fluefiske kan være vanskelig på grunn av vegeatsjonen. Ved vinterfiske benyttes pimpel, mormyshka eller balansepilk, agnet med maggot eller meitemark.

 • Bruk av garn,reiv, oter, lyster og ståsnører er forbudt. Det er heller ikke lov å fiske fra båt , kano eller bellyboat.

Alle vann ligger greit tilgjengelig, 30-40 minutters gange fra vei.

Grønnsjøen Eidsvoll

 • Abbor og ørret

Haldenvassdraget / Asperen 2008 Aremark

 • Asperen er en del av Haldenvassdraget, i et vassdragsnett med 7 store innsjøer og flere mindre vann på den 137 kilometer lange strekningen fra Flolangen til det løper ut i Iddefjorden. Asperen henger sammen med Ara, er 8 km langt, 8000 daa, 45 m på sitt dypeste, 18 meter i snittdyp og en reguleringshøyde på 63 meter.

 • Asperen har stor gjedde. Fisk på over 10 kilo er vanlig. Det er mulig å fiske fra alnd, men det beste er å ha båt.Her er flere øyer og undervannsskjær, maribakker, skrenter og dyphøler med mye fisk. Båtrampe ved Tripperød.

Haldenvassdraget / Skulerudsjøen 2008 Aurskog-Høland

 • Gjedde og abbor. Skulerudsjøen er egentlig et 4 kilometer langt grunt vann øst for Hemnessjøen som huser stor gjedde, abbor og mye hvirfisk med brasen, mort og laue. I elva som renner ut i vannet er det tatt karpe. Vannet er 17 meter dypt, med et snittdyp på 10 meter og ligger 118 meter over havet.

Hersjøen Akershus

 • Hersjøen har abbor på over kiloen!

Hoelsjø / Nedre Eidsvoll

 • Abbor og ørret

Hoelsjø / Øvre Eidsvoll

 • Abbor og ørret

Holtdammen Eidsvoll

 • - Abbor og ørret

Holtåa Eidsvoll

 • Ørret. En elvestrekning på bare 50 meter!

Hornsjøen 2015 Nannestad

 • Et flott vann som ligger på ca 450 moh. Lett tilgjengelig med bilvei helt frem, åpen hytte og gapahuk. Her er det både ørret og abbor

Hurdalselva Hurdal

 • Adkomst på bilvei fra Hurdal sentrum, langs Hurdalselva til Høversjøen og videre til Lena (Østre Toten).Vei også langs Steinsjøelva til Steinsjøen - Hersjøen -Østre Toten ( delvis private veier med bommer).

 • Hurdalselva har i nordenden av Hurdalsjøen. Ved Flaen gård deler elva seg i to greiner. Den vestre greinen kommer fra Høversjøen, og denne delen er ofte kalt Høverelva. Tilløp fra Brennseterelva, også kalt Rognlielva, fra Brennsetersjøen (500 m.o.h. 0,56 km2) og Garsjøen (Toten Alm. lodd nr.3) beliggende ved den gamle Trondheimsvei mellom Hurdal og Toten. Den andre greinen av Hurdalselva , som kommer nordfra fra Steinsjøen og Hersjøen ( Østre Toten). Steinsjøelva har tilløp av Mørka fra Mørksjøen - Hommelsjøen- Alm.lodd nr 4, 500-530 m.o.h.

 • Andre tilløp til Steinsjøelva er Rødbekken fra Rødtjern- Agavann - Brågåtjern ( grensevann mellom Hurdal og Feiring) 405 m.o.h. På strekningen Høversjøen - Hurdalsjøen har Hurdalselva en lengde på 15 kilometer og et samlet fall på 170 meter.

 • Nedenfor Hurdals Verk er den stilleflytende med grusbunn. Den øvre delen er steinete med en del stryk. Hurdalselva er nedlagt som fløtningselv. Elva har to dammer, en ved Hurdals Verk og en ved Flaen Mølle.

 • Den største bestanden av ørret kommer fra Høversjøen og Brennsetersjøen. Nedenfor Hurdals Verk bestand av ørret, gjedde, lake, abbor og mort. Godt stangfiske på forsommeren.

Hurdalsjøen / Hurdalssjøen Hurdal / Nannestad / Eidsvoll

 • Den regulerte Hurdalsjøen er 32 km2 og har en maks dybde påE60 meter. Her er flere storørretstammer på 1-3 kilo, enkelte på over 5 kilo, som lever krøkle, laue og sik.

 • Innsjøen har et såkalt fritt midtparti. Derfor er det gratis å fiske her!

 • Hurdalselva med Steinsjøelva (3,5 km) og Høverelva (7,5 km) har de viktigste gyteplassene for storørreten i Hurdalssjøen. Viktige elver er også Gjødingeelva, Hegga, Buråsbekken ( en liten fillebekk, som en av våre lesere kaller den), Bundlibekken Eidsæterbekken og Horna (Nannestad). Det er mulig å fiske etter storørret i Hurdalselva, men det blir ikke tatt mange av dem i løpet av sesongen.

 • Hurdalsjøen har også bra med abbor av tildeles pen størrelse. Mulighet for kilosfisk. For isfiske anbefales bl.a. området utenfor steinbruddet sørvest i sjøen og området fra Hurdalsjøen Hotell til Meieriodden nord i sjøen, forteller Knut Harald Bergem. På det øverste bildet ser vi Tor Frøshaug med sin abbor på 1452 gram som han tok under NM i isfiske på Hurdalsjøen 5. og 6.mars 2005.

Hølenelva / Såna Vestby

 • Sjøørret. Fisketiden: 01.07 - 30.09

Kinna Eidsvoll

 • Abbor og ørret

####Kloppatjern Akershus

 • Kloppatjern har abbor på over kiloen!

Kolbotnvannet Akershus

Krafttjern Eidsvoll

Langen og Våg 2011 Ski / Enebakk

Langtjern Rælingen

####Langvann Akershus

####Leira Ullensaker

####Lomtjern Eidsvoll

Midtre Krokvann / Østmarka Enebakk / Østmarka sør

####Mjærvann Enebakk

####Mosjøen / Østmarka sør Enebakk / Østmarka sør

####Mørkåstjern Rælingen

Neselva 2015 Asker

Neskollentjernet Akershus

####Nesseterjern Rælingen

Nitelva / Hakadalselva 2010 Nittedal

Nordre Krokvann / Oslom.s Rælingen / Oslomarka sør

####Nærevann Ski

####Odalsbekken 2014 Frogn

Oslofjorden / sjøørret Asker

Rakkertjern Eidsvoll

####Ramstadsjøen Rælingen

Raudsjøen / Østmarka øst Enebakk/ Østmarka øst

Risa Eidsvoll

Råbjørn / Romeriksåsene 2015 Nannestad

Råsjøen Romeriksåsene

####Rødenessjøen / Skulerudsjøen / Hemnessjøen 2009 Aurskog-Høland

Sagstusjøen Nes

Sandungen /Store Sandungen og Vesle Sandungen Asker / Vestmarka

Sandvikselva / Sandvikelva 2015 Bærum

Semsvannet / Tveitbekken / Gu Asker

Setten Aurskog- Høland

Sjøstrandbekken Asker

Skjelbreia Ski

Skulerudsjøen Aurskog-Høland

Småvann / Krokskogen sør Bærum /Krokskogen sør

Snellingen Romeriksåsene

Stensbyelva Eidsvoll

Store Hvistenvann Bærumsmarka

####Storøyungen Romeriksåsene

Stovivann Akershus

Svartputten Eidsvoll

Sætervann / Krokskogen sør Bærum / Krokskogen sør

Søndre Krokvann / Østmarka Enebakk / Østmarka sør

Tangentjernet Romeriksåsene

Tappenbergvann / Østmarka Rælingen / Østmarka nordøst

Tasketjern Eidsvoll

####Tonevann / Østmarka sør Enebakk / Østmarka sør

Torgunrudelva Eidsvoll

Tristillen Rælingen

Ulvenvannet / Verkensvannet Asker

Utsjøen Eidsvoll

####Vesle Svartungrn 2015 Hurdal

Vorma Eidsvoll

Vrangen Romeriksåsene

####Vålsjøen / Tisjøen Hurdal / Eidsvoll

####Årungen Frogn

####Årungselva Frogn / Ås

Ørfiske Nittedal

Østernvannet 2010 Bærum /Bærumsmarka

Øvredammen Frogn

Øyangen Hurdal

Kilde.

Kilde: www.fiskeguiden.no