Idrettsanlegg: Sauda kommune eig og driv følgjande idrettsanlegg :

Sauda stadion, tennisbana i Åbøbyen og Saudahallen

Se netside for mer informasjon om åpningstider

Kilde: www.sauda.kommune.no