Vindafjordhallen ligg omtrent midt i bygda, ved kyrkja på Kårhus. Hallen var ei gåve frå NC til kommunen, og mykje av arbeidet vart gjort på dugnad av bygdefolket.

Kommunen eig hallen, men han blir driven av eit partslag beståande av lag og foreningar i Vats.

Huset rommer symjehall, festsal, kjellarstove, kafeteria, treningssenter, møterom m.m.

25-meters basseng og lokale til leige.

Kilde: www.vindafjord.kommune.no