Dalane Folkemuseums hovedanlegg er på Slettebø ved Egersund. Her har museet flere bygninger. Kjernen i det opprinnelige anlegget er sorenskriver Feyers gamle landsted med hovedbygning, gårdsbestyrerbolig og vognskjul fra 1850-årene, samt lysthus fra 1830-årene.

Lysthuset ble pusset opp og malt i de opprinnelige fargene i forbindelse med 200-års jubileet for Norges grunnlov i 2014.

Kilde: www.dalanefolke.museum.no