Arkeologisk museum i Stavanger, statlig museum under Universitetet i Stavanger, etablert 1975, en av Norges fem oldsaksamlinger. Kompetansesenter for miljøarkeologi, arbeider med Rogalands historie fra steinalder, bronsealder, jernalder og vikingtid frem til slutten av middelalderen. Museets samlinger inneholder 12 000 funn fra Rogaland samt et naturvitenskapelig magasin. AmS har faste og midlertidige utstillinger. Jernaldergården på Ullandhaug er en del av museet.

Foredrag, aktiviteter og omvisninger

I løpet av året har vi en rekke foredrag og aktiviteter. Våre tirsdagsforedrag er populære, og det samme er våre ferieaktiviteter for barn. Vi ønsker alle velkommen til gode museumsopplevelser.

Kilde: am.uis.no