Finner du veien til den gamle sjøflyhavnen ved Stavanger Lufthavn Sola, må du forberede deg på et imponerende skue. I en verneverdig tyskerhangar, innerst i Sømmevågen, finner du den store flysamlingen til Flyhistorisk Museum Sola.

Museet blir i hovedsak drevet av frivillige som legger ned mye arbeid og entusiasme i museet, både med restaurering av gamle fly, omvisninger og ulike driftsoppgaver. Foruten å romme samtlige jetjagere Det norske flyvåpen tidligere har operert, finner du alt fra andre verdenskrigsklassikere som Consolidated Catalina og Fieseler Storch til klassikere fra norsk sivil luftfart i etterkrigstiden, blant museets 30 utstilte fly.

Jærmuseet har hatt et nært samarbeid med Flyhistorisk Museum Sola siden 1997, og i januar 2012 overtok Jærmuseet driftansvaret for museet.

Kilde: www.jaermuseet.no